Tarieven, vergoedingen en declareren

→ Wat vergoedt de verzekering
→ Aanvullende verzekering kiezen – 7 tips
→ Facturen en declareren

Als we het behandelplan doorspreken, laten we je precies zien welke kosten daarbij horen. Het gaat daarbij om materiaal- en techniekkosten en behandelkosten. De tarieven voor orthodontie worden door de overheid vastgesteld. Download de gehele tariefbeschikking. Als je aanvullend verzekerd bent, betaalt de zorgverzekeraar vaak mee.

Wat vergoedt de verzekering?

Orthodontische behandelingen vallen bijna nooit onder de basisverzekering. Alleen sommige zeer ernstige afwijkingen, zoals kaak- en gehemeltespleten, worden wel vanuit de basisverzekering vergoed. Daarvoor vragen we dan eerst een machtiging aan bij de zorgverzekeraar.

Wel kun je vaak een deel van de behandeling vergoed krijgen uit aanvullende verzekeringen. Soms is het een vast bedrag, soms is het een percentage van de gehele behandeling.

Sommige verzekeraars bieden pakketten aan met een mix van zorgsoorten. Andere verzekeringen bieden de orthodontische dekking aan in specifiek tandheelkundige aanvullende polissen. Er zijn eenvoudig te veel verschillende mogelijkheden om ze hier op te sommen.

Hoe dan ook, het is zaak de polisvoorwaarden te bestuderen. Neem als je er niet uit komt contact op met je verzekeraar.

Aanvullende verzekering kiezen – 7 tips

Wil je een aanvullende verzekering kiezen, dan hebben we zeven tips om op te letten.

  • Leeftijdsgrenzen

Aanvullende verzekeringen vergoeden voor kinderen vaak meer dan voor volwassenen. De leeftijdsgrens wisselt: 18, 19 en 21 jaar komen voor. Enkele verzekeraars vergoeden ook behandelingen als die vóór het bereiken van de leeftijdsgrens begonnen zijn.

  • Individueel aanvullend pakket per gezinslid

Bij de ene verzekeraar moeten alle gezinsleden in hetzelfde pakket, bij andere verzekeringen kan per gezinslid een andere aanvullende polis worden gekozen.

  • Premie aanvullende polissen

Soms moet alleen voor de ouder(s) premie worden betaald en zijn de kinderen automatisch meeverzekerd, soms moet voor elk gezinslid premie worden betaald.

  • Wachttijd

Soms is er sprake van een wachttijd (van bijvoorbeeld 1, 2 of zelfs 3 jaar) voordat je aanspraak kunt maken op de vergoeding uit de aanvullende polis.

  • Verplichte combinatie

Sommige verzekeraars accepteren verzekerden voor aanvullende pakketten die bij een andere verzekeraar in de basisverzekering zitten, anderen niet.

  • Collectieve pakketten

Als je deelneemt in een collectieve verzekering zijn soms de aanvullende voorwaarden beperkt ten opzichte van de aanvullende polissen zonder collectiviteit bij dezelfde verzekeraar.

  • Contractering

Bij sommige verzekeraars kun je alleen uit zorgverleners kiezen met wie er een contract is. Zorgverleners sluiten met sommige verzekeraars liever geen contract, omdat de zorgverzekeraar in een dergelijk contract allerlei eisen stelt aan de zorgverlener, onder andere over de manier van declareren. De verzekeraar stelt hiervoor eenzijdig de voorwaarden vast.

Facturen en declareren

De facturen (rekeningen) van Meteren Orthodontie komen via Famed. Aan dit bedrijf geven we elke week door welke behandelingen we hebben uitgevoerd. Daarmee maken zij een gespecificeerde declaratie.

Zo mogelijk dient Famed de declaratie direct in bij je zorgverzekeraar. Als die de behandeling volledig vergoedt, ontvang je daarvan melding. Zo niet, dan krijg je ófwel een (restant)nota voor het onverzekerde gedeelte van de nota óf de verzekeringsmaatschappij verrekent de eigen bijdrage.

Famed heeft een speciale website voor vragen over declaraties. Op deze website vind je verder meer informatie over Famed en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Voor bijzondere vragen of persoonlijk contact is Famed te bereiken op 033- 43 45 250.